Arowana Asia

 
 
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

สาหร่ายสไปรูลินา วิตามินสูงของปลาอโรวาน่า [ถูกใจกด ]

อีเมล พิมพ์ PDF


ปัจจุบันนี้มนุษย์เริ่มหันกลับมาสนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ในการบำบัดโรค หรือรับประทานเป็นอาหารหรืออาหารเสริมเพื่อเป็นผลดีต่อสุขภาพ สาหร่ายสไปรูลินาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ถูกเลือกมาใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ เนื่องจากสาหร่ายสไปรูลินาเป็นจุลินทรีย์โปรตีน ซึ่งมีปริมาณโปรตีนต่อน้ำหนักแห้งสูงถึง 50-70%
         นอกจากสาหร่ายชนิดนี้จะอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วยังประกอบไปด้วยสารอาหารอื่นๆอีกมากมาย ได้แก่คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ กรดไขมันไม่อิ่มตัว กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย และซัลโฟลิปิดในกลุ่ม

sulfoquinovosyl diacylglycerol รวมทั้งมีรงควัตถุที่มีคุณค่าหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบต้าแคโรทีนซึ่งมีคุณสมบัติเป็น provitamin A และไฟโคไซยานินซึ่งรงควัตถุสองชนิดนี้มีฤทธิ์เป็นสารป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระ อีกทั้งโครงสร้างผนังเซลล์สาหร่ายสไปรูลินาเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มนุษย์สามารถย่อยได้ ทำให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางสารอาหารอย่างแท้จริง จึงเหมาะสำหรับ
ใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติ และป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางในผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ
              ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคน ในปัจจุบันมักอยู่ในรูปแคปซูลหรืออัดเม็ดเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค อีกทั้งยังมีการสกัดรงควัตถุจากสาหร่ายสไปรูลินาแล้วนำไปอัดเม็ดเพื่อจำหน่ายเป็นอาหารเสริมอีกด้วย นอกจากผลิตเป็นอาหารเสริมของคนแล้ว ยังมีการผลิตขึ้นเพื่อเป็นอาหารสัตว์เพื่อให้สัตว์เจริญเติบโตเร็ว มีภูมิคุ้มกันและมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น อีกด้านหนึ่งคือ การนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม พบว่าปัจจุบันมีการนำสาหร่ายสไปรูลินามาผสมในผลิตภัณฑ์ขัดผิว ขัดหน้า
-แคโรทีน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้เซลล์ไม่เหี่ยวเฉา จึงทำให้ใบหน้าเต่งตึงอยู่ตลอดเวลา แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในท้องตลาดปัจจุบันยังมีคุณภาพไม่ดีนัก ทั้งในแง่ความสะอาด ความเนียนของเนื้อครีม รวมถึงกลิ่นที่ยังไม่เป็น และพอกหน้าหลายชนิด ซึ่งสาหร่ายสไปรูลินาเองมี วิตามินเอ และ ดี ที่มีผลดีต่อผิวหน้า รวมทั้งมีรงควัตถุ เช่น ไฟโคไซยานิน เบต้า
ผลิตภัณฑ์พึงประสงค์ของผู้บริโภค
             หน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เรื่อง “การผลิตสาหร่ายสไปรูลินาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในระดับชุมชนเพื่อเป็นอาหารเสริมของคน สัตว์น้ำ” ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี พีรพรพิศาล เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว และผลการวิจัยพบว่า สามารถเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาแบบลดต้นทุนได้ และเมื่อนำไปเลี้ยงปลาบึก โดยผสมในอาหารในอัตราส่วนแตกต่างกัน พบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสาหร่ายสไปรูลินา 30 % ให้ผลในด้านการเจริญเติบโตดีที่สุด ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม พบว่ามีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 ชนิด คือ ครีมขัดตัวผสมสาหร่ายสไปรูลินา ครีมขัดหน้าผสมสาหร่ายสไปรูลินาและมาร์คพอกหน้าผสมสาหร่ายสไปรูลินา ซึ่งผ่านการทดสอบจากอาสาสมัครแล้ว สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ ซึ่งถ้ามีบริษัทที่สนใจก็สามารถที่จะนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้

ภาพ 1 สาหร่าย Spirulina platensis CMU2 ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 100 เท่า
 ภาพ 2 บ่อเพาะเลี้ยงน้ำวน (raceway ponds) สำหรับเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาของห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์ สาขาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ 3 บ่อเพาะเลี้ยงปลาบึก
ภาพ 4 ขั้นตอนการทำอาหารปลาบึกผสมสาหร่ายสไปรูลินา
นางสาวสุดาพร ตงศิริ     นักวิจัย หน่วยวิจัยความหลากหลายของสาหร่ายและแพลงก์ตอน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่มา : http://rac.oop.cmu.ac.th/ 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
+2 #1 เอฟฟี่ 2011-02-12 20:23
สวัสดีครับ ผมอยากทราบข้อมู ลวิธีการสกัดรงค วัตถุและการวิเค าระห์ปริมาณรงคว ัตถุของสาหร่ายค รับ พอจะมีข้อมูลไหม ครับ ขอบคุณครับ...
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช