Arowana Asia

 
 
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

หลอดUV หลอดฆ่าเชื้อ UV ดีอย่างไรกับปลาของเรา [ถูกใจกด ]

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักการใช้หลอดอัลตราไวโอเล็ตหรือหลอดยูวี (UV)ให้ได้ผล คือ ความเข้มของแสงยูวี (มีหน่วยเป็น mW/cm2 -มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร) ต้องมากเพียงพอที่จะฆ่าสิ่งมีชีวิต ที่ก่อให้เกิดโรค เช่น ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว เป็นต้น ที่มาพร้อมกับน้ำที่ผ่านมาในเครื่องยูวี

สำหรับความเข้มข้นหรือ “โดส” (มีหน่วยเป็น mW-s/cm2-มิลลิวัตต์-วินาทีต่อตารางเซนติเมตร) ที่ต้องใช้จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค ชนิดที่ตัวเล็ก ตายง่ายก็ใช้โดสต่ำ เช่น พวกแบคทีเรีย ไวรัส (ไวรัสบางชนิดต้องใช้โดสสูงมาก) ชนิดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใช้โดสสูงตามขึ้นมา เช่น พวกโปรโตซัว ที่ทำให้เกิดโรคจุดขาว
ตัวอย่าง โดส ที่ใช้กำจัด สาหร่าย แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ ส่วนใหญ่ และโปรโตซัวขนาดเล็กบางชนิดไม่ควรต่ำกว่า 30 mW-s/cm2

โดสที่ใช้กำจัดตัวอ่อนของโปรโตซัว โรคจุดขาว อยู่ที่ 200-300 mW-s/cm2
เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบว่าแล้วจะเลือกใช้อย่างไร จริงๆแล้วคำตอบนี้ต้องมาจากผู้ผลิต เพราะผู้ผลิตต้องเป็นผู้กำหนดอัตราการไหลของน้ำ มาพร้อมกับเครื่องว่าควรใช้อัตราการไหลผ่านที่เท่าไรในการกำจัดเชื้อโรคชนิดต่างๆ แต่สวนใหญ่แล้วจะพบว่ามักจะไม่มีให้มา มีแต่อัตราการไหลบนกล่องซึ่งมากมายมหาศาล ซึ่งเป็นอัตราที่มักจะใช้สำหรับการกำจัดแบคทีเรียที่ตายง่ายๆ เช่น พวก E. coli หรือสาหร่ายในน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำเขียว ซึ่ง โดสที่ใช้แค่ 0.6-20 mW-s/cm2 เท่านั้น
อีกทั้งเครื่องยูวี ที่ผลิตมาแต่ละบริษัทจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน ซึ่งความแตกต่างขึ้น กับ ชนิดของหลอด เช่น หลอดความดันต่ำ หรือหลอดแรงดันปานกลาง ความยาวของหลอด วิธีการออกแบบให้น้ำผ่านหลอด ความหนาของชั้นน้ำที่ไหลผ่านหลอด เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพของเครื่องยูวี และอัตราการไหลที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดเชื้อโรคชนิดต่างๆ
แล้วจะทำอย่างไรหากผู้ผลิตไม่ได้ให้ตัวเลขอัตราการไหลของน้ำผ่านหลอดที่ระดับต่างๆในการกำจัดเชื้อโรคแต่ละชนิดมาให้ คงจะต้องตอบว่า ต้องประเมินค่าอย่างกลางๆ และเผื่อโดสเอาไว้
ตัวอย่างเช่น หลอด ขนาด 25 วัตต์ อัตราการไหลของน้ำไม่ควรมากกว่า 650 ลิตรต่อชั่วโมง จึงจะมีโดสเท่ากับ 30 mW-s/cm2 นั่นหมายความว่าจะช่วยกำจัดสาหร่าย แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ ส่วนใหญ่ และโปรโตซัวขนาดเล็กบางชนิดได้
ในกรณีที่คุณระบุมาว่ามีหลอดขนาดเพียง 15 วัตต์ นั้น และใช้อัตราการไหลถึง 1,200 ลิตรต่อนาทีนั้น เท่ากับคุณไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหลอดดังกล่าวเลย
ตู้ขนาด 1,200 ลิตร ที่เหมาะสมควรจะใช้ หลอดขนาด 30 วัตต์ ที่อัตราการไหลผ่านของน้ำผ่านหลอดยูวีไม่มากกว่า 850 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถกำจัด สาหร่าย แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ ส่วนใหญ่ และโปรโตซัวขนาดเล็กบางชนิดได้ ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขกลางๆ เนื่องจากขึ้นกับคุณภาพของเครื่องที่คุณซื้อมาด้วยครับ
วิธีการคำนวณนั้นไม่ง่ายครับ สูตรตามนี้ครับ

UV dose = (UV intensity) (exposure time) (transmittance factor)

 ข้อควรทราบ

1. หลอดยูวี ถึงแม้จะมีแสงอยู่แต่ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคจะลดไปตามอายุหลอด โดยทั่วไป 8 เดือน ควรเปลี่ยนใหม่

2. น้ำที่ไหลผ่านหลอดยูวีต้องมีความใสสะอาด เพราะจะตะกอนหรือน้ำที่เหลืองจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง

3. ในกรณีที่มีกระเปาะแก้ว (Quartz sleeve) กั้นหลอดกับน้ำต้องทำความสะอาดกระเปาะแก้วบ่อยๆ

ที่มาจาก http://www.bims.buu.ac.th/

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช