Arowana Asia

 
 
 
 
 
 
You are here:: Home
 
 

Arowana-Club [ถูกใจกด ]

อีเมล พิมพ์ PDF

http://arowana-club.pantown.com

การที่เรามารวมในที่นี้ บ้านหลังนี้ พื้นที่แห่งนี้ จากสังคมภายนอกสู่โลกของปลา พื้นที่ของคนชอบเลี้ยงปลา เกิดเป็นชุมชนสังคมที่มีจุดหมายเดียวกัน พูดจาภาษาเดียวกัน ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้ขอเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประสบการณ์ ความรู้และความคิดในแง่มุมต่างๆ เพื่อความเข้าใจในการดำรงวีถีชีวิตของปลาให้มากขึ้น รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาวิธีการเลี้ยงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตของปลาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์